Informacje o bezpieczeństwie

  1. W większości krajów testy załadunku sprzętu dźwigającego są obowiązkowe. Takie wymogi są często minimalnym wymogiem prawnym. Wiele przedsiębiorstw decyduje się jednak wprowadzać bardziej rygorystyczne  standardy.
  2. Badanie udźwigu jest kluczowym aspektem każdej kontroli, naprawy czy programu konserwacji dla sprzętu dźwigowego. Nawet w przypadkach, w których badania udźwigu nie są obowiązkowe w czasie rzeczywistym, to stanowią one kluczowy element bezpiecznego użytkowania sprzętu i są zalecane celem by uniknąć jakichkolwiek spraw odszkodowawczych roszczeniowych (w razie wypadku/awarii).
  3. Pomyślnie badanie udźwigu wzbudza zaufanie u klienta, operatora oraz właściciela.
  4. Zastosowanie worków dla wszelkiego rodzaju testów sprzętu udźwigowego jest uznawane na całym świecie za bezpieczną, tania i efektywną metodę.
  5. Możliwość stopniowania obciążenia w trakcie badania udźwigu jest kluczowe. Takie podjeście jest łatwiejsze do przeprowadzenia w przypadku używania naszych worków wypełnianych woda niż poprzez stosowanie tradycyjnych obciążeń (w formie stałej).
  6. Dzięki użyciu naszych worków można ograniczyć lub wręcz uniknąć konsekwencje strat lub zniszczeń w razie awarii sprzętu w trakcie testu.
  7. Na całym świecie wydarzyło się szereg poważnych wypadków podczas przeprowadzania testów udźwigu, w których użyto pojemników z wodą nie spełniające odpowiednich standardów, które nie były projektowane do przeprowadzania testów udźwigowych.