Badanie obciążenia przy użyciu worków wodnych

Badanie udźwigu za pomocą worków wypełnionych wodą jest metodą testowania wykorzystywaną przy badaniu dźwigów, suwnic, żurawi oraz wszelkiego innego sprzętu podnośnego. Mają one zastosowanie nie tylko w przemyśle stoczniowym czy przeładunkach portowych ale również w innych gałęziach przemysłu oraz projektach inżynieryjnych.

Do przeprowadzenia testów badania udźwigu mamy szeroki wybór worków wodnych. Stosując różnej wielkości worki jak i również specjalnie zaprojektowane zawiesia można dzięki nim uzyskać  każdy ciężar. W naszej ofercie wynajmu znajduje się 8 standardowych rozmiarów worków wodnych w wadze od 2 do 35 ton.

Posiadamy również specjalne worki  do przeprowadzania testów w miejscach gdzie jest ograniczona przestrzeń.Takie specjalne worki zostały oznaczone literą „L” w tabeli z wymiarami poniżej.

Dane techniczne

WWE PC 2012 - Web

Uwaga: Wymiary mogą się zmienić jeśli worki są nie są wypełnione w pełni (do granic swoich możliwości), przez co będą one dłuższe i zarazem węższe w swojej średnicy. Worki nie powinny być używane w warunkach wietrznych, w których siła wiatru przekracza 25 węzłów.

WWE PC 2012 - Web

 

Materiał: PVC pokryte włóknem poliestrowym

Waga (puste): Około 1,5% wartości maksymalnej

Wskaźnik/certyfikat bezpieczeństwa: Certyfikat NEL 6:1

Dowód załadunku(obciążenia): Wszystkie worki 2:1

Łączenie: Standard 2,5”Storz Nok81

img1