Szakle (ładunkowe)

img8Hansa LoadTest posiada różnego rodzaju sprzęt do pomiaru obciażenia. Jednym z nich są szakle służące do pomiaru natężenia obciażenia.

Szakle ładunkowe są generalnie standardowym szaklem z urządzeniem pomiarowym wbudowanym w jej klamrze. Zestaw szaklowy w naszej firmie składa się z szakli z klamrą z miernikiem, aparaturą pomiarową i opakowania do transportu dla wszystkich akcesoriów.

Ten sposób pomiaru napięcia udźwigu jest możliwy dla ciężarów od 17 do 800 ton. Większość zestawów posiada bezprzewodowy system odczytu, w którym wynik pomiaru jest przesyłany sygnałem radiowym, z wyjątkiem zestawów 75 oraz 300 tonowych, które mają okablowanie do aparatury odczytowej.

tabela4